Eesti Haigekassa poolt pakutav hüvitised

Abistame Teid Haigekassa hambaravihüvitise taotlemisel.

Hambaravihüvitis:

 

Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale Hüvitise suurus ühes kalendriaastas
Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär
Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
- Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
19,18 eurot
Rase - Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
- Rasedust tõendav dokument
28,77 eurot
Alla 1-aastase lapse ema - Avaldus, millel on alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
28,77 eurot
Isik, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust. - Avaldus
- Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument*
- Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend
28,77 eurot

Rohkem infot ja avaldused asuvad Eesti Haigekasse koduleheküljel.

 

 

Hambaproteeside hüvitis:

Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage
haigekassale:
Haigekassa hüvitab
üks kord kolme aasta jooksul
- Töövõimetuspensionär
- Vanaduspensionär
- Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
- Avaldus
- Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument
255,65 eurot

Hambaproteeside hüvitise kohta rohkem infot ja avaldused asuvad Eesti Haigekassa koduleheküljel.